Ara

Fuzuli Beni Candan Usandırdı Şiiri | Fuzuli Şiirleri

Fuzuli Beni Candan Usandırdı Şiiri, Fuzuli Beni Candan Usandırdı Şiirleri, Fuzuli Beni Candan Usandırdı Sözleri, Fuzuli Beni Candan Usandırdı, Fuzuli Şiirleri
Beni Candan Usandırdı

Fuzuli Beni Candan Usandırdı Şiiri

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzuli rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mıŞair : Fuzuli
Şiirin Konusu :

Fuzuli Şiirleri

Popüler Yeni
ŞİİR EKLE

Popüler Konular

Popüler Şairler