Ara

Rüyada Çarşı Ve Pazar Görmek

Rüyada kuyumcular çarşısını görmek, rüyada kitapçılar çarşısını görmek, kumaşçılar çarşısını görmek, balık pazarını görmek, bakırcılar çarşısını görmek, meyhaneciler çarşısını görmek, bir çarşıda bir mal sattığını ve sattığı maldan zarar ettiğini görmek, çarşı ortasında durup namaz kılmak

Rüyada Çarşı Ve Pazar Görmek 

Rüyada görülen çarşı ve pazar mescide yorumlanır.
Bazı yorumcular rüyada görülen çarşı dünyalıktır, dediler. Bundan dolayıdır ki rüyada geniş bir çarşı ve pazar görse, hali geniş ve dünyalığı çok olur. Bazı, yorumcular, çarşı üzüntü ve kederlerin kendisinde toplanmasına binaen ızdırap, keder, eziyet, münakaşa ve kötülüğe tahrik etmek gibi şeylere yorumlanır, dediler. Ancak, çarşı ve pazarda çalışmakla geçinen kimsenin oralarda halkın çok oluşunu görmesi hayra yorumlanır.

Bazen de çarşı insanın kitabına, vaazına, okumasına, rütbesine, oyun oynamasına, vaaz ve okumasındaki hatasına yorumlanır. Her çarşı ve pazar için kendisine mahsus bir yorum vardır.
Eğer rüyada kitapçılar çarşısını görse hidayet ve tövbeye, kötülük ile mücadele yapılmasına yorumlanır. Rüyada eczacılar çarşısını görmek sevinç verici haberlere zevce ve evlada yorumlanır. Helvacılar çarşısını görmek iman ve islâma yorumlanır. Kumaşçılar çarşısını görmek, izzet, yücelik, zevce veya rütbe ve rızkın yenilenmesine ve işini gizli tutmaya yorumlanır. Kuyumcular çarşısını görmek, ferahlık ve ziynetlere, zevce ve evlatlara yorumlanır.

Bakırcılar çarşısını görmek, kötülük ve sıkıntılara, baş ağrısına, bekar için evlenmeye evlat sebebiyle ferahlık ve sevince yorumlanır.
Silahçılar çarşısı harp ve münakaşaya ve düşmana galip gelmeye yorumlanır.
Yüncüler çarşısı, fayda, rızk ve mirastan elde edilecek mala yorumlanır.

Pamuk çarşısı malın artmasına rızka ve batıldan hakkın meydana gelmesine yorumlanır.
Balık pazarını görmek rızka ve helalden birbiri arkasınca meydana gelecek fayda, menfaat ve akrabaları ile bir araya gelmeye yahut deniz seferinden haber vermeye yorumlanır.
Kasapçılar çarşısı kendisinde kan dökülmesine yarayan bıçak ve satır gibi aletler bulunmasından dolayı savaş meydanına yorumlanır.
Zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek arzu ve şehvetlerin harekete gelmesine ve hastalıktan şifa bulmaya yorumlanır.
Meyhaneciler çarşısını görmek ferahlık ve sevince yorumlanır.

Demirciler çarşısını görmek, kötülük, zahmet, düşmanlık ve sıkıntıya yorumlanır. Bazen de bu rüya rızk ve menfaate yorumlanır. İpekçiler çarşını görmek izzet, mal ve salih amele, mumcular çarşını görmek, günahkârlar için tövbeye, sapıklıkta bulunan kimsenin hidayete ermesine yorumlanır.
Bir kimse kendisini bilmediği bir çarşıda bir mal sattığını ve sattığı maldan zarar ettiğini görse, eğer bir okulda okuyorsa, tahsili yarıda kalır; bir yerde çalışıyorsa, işinden olur. Bir iş yapmak veya evlenmek niyetinde ise, bu niyeti suya düşer. Çarşıdan bir mal alıp evine geldiğini ve eve dönünce o malın elinde olmadığını görmek, ümit ettiği ve beklediği şeylerin olmayacağına delâlet eder.

Çarşıya gelip de her tarafı boş ve hiçbir şeyin satılmadığını görmek, ibadetinin noksanlığına, dini emirleri yerine getirmediğine işarettir. Çarşıda her şeyi olduğundan daha çok ve bol olduğunu görmek, rüya sahibinin dini inancının kuvvetli olduğuna, ibâdetini İslam şartlarına göre yerine getirdiğine ve Allah’ın (c.c) katında makbul bir kul olduğuna delildir.
Çarşıda bir fakir görüp, onu yanına alarak, almak istediği her şeyi alıp, ona hibe eden kimse, cennetin sakinlerinden olur. Çarşıdan atla geçmek murada; araba ile geçmek, muradının çabuk olacağına; çarşı ortasında durup namaz kılmak, evli ise çocuğu olacağına; bekarsa evleneceğine işarettir. Çarşıya gelip de hiçbir şey almadan döndüğünü gören, ümit ettiği kazancı elde edemez.Rüya Tabirleri

Yeni Popüler
 • Rüyada Etek Görmek

  Rüyada Etek Görmek Rüyada etek görmek bu rüyayı gören bir erkekse ve bekarsa hayırlı, güzel olacak bir evliliğe yorumlanır. Rüyada uzun etek görmek yapacak olduğunuz evliliğin uzun ömürlü

 • Rüyada Yüzük Kaşı Görmek

  Rüyada Yüzük Kaşı Görmek Yüzüğünün taşının düştüğünü gören kimsenin çocuğu ölür yahut malından bir şeyi kaybeder. Yüzüğün kırılması, hanımının boşanmasına yorumlanır. Yüzük, bir ev veya bir hayvanı

 • Rüyada Anne Görmek

  Rüyada Anne Görmek Rüyada anne görmek kısmetlerinizin artacağına ve hayatınıza bolluk geleceğine işaret eder. Son derece hayırlı bir rüyadır. Rüyada annesini gören kişinin durumu iyi değilse, dünyalığı

 • Rüyada Gelinlik Görmek

  Rüyada Gelinlik Görmek Rüyada gelinlik görmek iki şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kişi bekâr birisi ise en kısa zamanda ailesi tarafından çok beğenilecek bir işe gireceğine işaret edilir.

 • Rüyada Şiddet Görmek

  Rüyada Şiddet Görmek Kişinin rüyada kendisine şiddet ve darlık isabet ettiğini görmesi, fakirliğe alâmettir. Bazı kere de şiddet ve varlık, rüya sahibinin hastalanmasına, düşmanlık ve fitneye delâlet